Spelifierat lärande

Genom att spelifiera sina förmågor, samt de hinder som tar fokus från lärandet, kan eleverna få insikt i sin lärprocess på ett roligt och meningsfullt sätt!  Under 2012 genomfördes en förstudie inom Spelifierat lärande. [...]

Läs mer