Spelifierat lärande

Genom att spelifiera sina förmågor, samt de hinder som tar fokus från lärandet, kan eleverna få insikt i sin lärprocess på ett roligt och meningsfullt sätt!  Under 2012 genomfördes en förstudie inom Spelifierat lärande. [...]

Läs mer

En RunKeeper för lärande

Vore det inte bra med en app/webbplats som höll den lärande reflektionen igång mellan tillfällen av handledd feedback? En app som visar bryggan mellan användarens erfarenhet och kompetens utifrån hens val och svar. En [...]

Läs mer