Workshop- & processledning

Om du söker en processledare som kan guida din grupp genom ett utvecklingsarbete så är jag rätt person. Mina workshops är praktiska och syftar till att förstärka vissa delar av verksamheten. Om en organisation till exempel vill utveckla sin lärande verksamhet så utforskar vi befintlig praktik som organisationen sedan kan bygga vidare på. Jag använder ofta varianter av metoden How? Now Wow! för idéutveckling och diskussion. För dokumentationen av processen använder jag gärna olika digitala verktyg.

Jag har bland annat anlitats för att skapa en innovativ process för lärande perspektiv i öppen fritidsverksamhet, att involvera och vägleda frivilliga krafter (tillsammans med Volontärbyrån), ett innovationsrace för skolan (på Skolforum 2012) och för att använda spelifierat lärande som inspiration för didaktisk design. Under 2014 är jag, för fjärde gången, facilitator för en årlig internutbildning för informatörer från olika länder som arbetar inom programmet Erasmus+ (förut Ung och Aktiv i Europa).

Så, kontakta mig om du behöver en kreativ processledare!

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.