Att ta tillvara på volontärernas kompetens

I morse arrangerade Volontärbyrån ett frukostseminarium om att ta tillvara på volontärers kompetens. Jag var inbjuden för att berätta om metoden ELD och ge exempel på hur den kan användas för att synliggöra och [...]

Läs mer

Evernote- kom ihåg allt

Nu har jag äntligen hittat en digital plattform som funkar mina tankar, idéer och kom-ihåg-listor: EVERNOTE. Excellensen ligger i att jag taggar anteckningarna. På det sättet kan jag separera olika projekt i Evernote även [...]

Läs mer

ELD (Experience, Learning, Description)

Med metoden ELD dokumenteras lärande och kompetens under till exempel en praktikperiod eller ett projekt. Terese Raymond utvecklade ELD på uppdrag av Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU) för att synliggöra kompetensutveckling inom frivilligarbete. Så [...]

Läs mer