Digital delaktighet

GGM11 2011-05-21

Under 2012 samarbetade Aprendi med ABF StockholmPernilla Näsfors och Natalia Medina i ett projekt för att öka den digitala delaktigheten i Sverige. Projektet var en del av kampanjen Digidel 2013.

I projektet utvecklades ämnesanpassade guider med tips på olika digitala verktyg som studiecirkelledare och lärare kan inkludera i sina respektive kurser. Under våren 2012 genomfördes även 11 ämnesanpassade kurstillfällen med ABF Stockholms studiecirkelledare och lärare på Birkagårdens Folkhögskola och ABF Stockholm Vux och SFI.

Projektresultatet är ett öppet material som delas på Digitalkunskap. Projektet finansierades av Internetfonden.

Foto: Kristina Alexanderson, CC BY-NC-SA

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.