Digital delaktighet

Under 2012 samarbetade Aprendi med ABF Stockholm, Pernilla Näsfors och Natalia Medina i ett projekt för att öka den digitala delaktigheten i Sverige. Projektet var en del av kampanjen Digidel 2013. I projektet utvecklades ämnesanpassade guider med tips [...]

Läs mer

Massor av tips på digitala verktyg

Under 2012 samarbetade jag med ABF Stockholm i projektet Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning. Projektet finansieras av Internetfondens fokusområde Digital Delaktighet och var en del av Kampanjen Digidel 2013. Syftet med projektet var att öka den digitala [...]

Läs mer

Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning

Under våren 2012 samarbetar Digitalkunskap (Terese Raymond och Pernilla Näsfors) med ABF Stockholm i ett projekt som finansieras av Internetfonden. Projektet vill öka den digitala delaktigheten genom att inkludera användandet av digitala verktyg inom [...]

Läs mer

Levla läroplanerna!

För tre veckor sedan bloggade jag ut en idé. En spelifierad webbmiljö som elever kan använda för att synliggöra sitt lärande. Jag kallade den en Runkeeper för lärande. Egentligen hade jag tänkt vara min [...]

Läs mer

Digitalkunskap

Digitalkunskap är ett samarbete med Pernilla Näsfors som startade våren 2011. Vi erbjuder vägledning och kurser i digitala verktyg för projektarbete, lärande och entreprenörskap. Det handlar om den sociala webbens möjligheter att effektivisera dina [...]

Läs mer

MUPPLE

Inte för att jag är en vän av bokstavsförkortningar men det känns bra att plötsligt hitta rätt! MUPPLE är en digital lärmiljö som skapas efter användarens behov. Det vill säga, användaren bygger själv sin [...]

Läs mer

Instagram

För de som vill doumentera sitt lärande via en digital bilddagbok är Instagram ett grymt alternativ. Det är en app till iPhone som dessutom lätt delar bilder till Facebook, Twitter, Posterous, Tumblr, Foursquare och [...]

Läs mer

Evernote- kom ihåg allt

Nu har jag äntligen hittat en digital plattform som funkar mina tankar, idéer och kom-ihåg-listor: EVERNOTE. Excellensen ligger i att jag taggar anteckningarna. På det sättet kan jag separera olika projekt i Evernote även [...]

Läs mer

Geek Girl Meetup

Den mest inspirerande konferensen av alla hölls i helgen. Geek Girl Meetup – en genialisk blandning av webb, feminism och entreprenörskap. Helgen erbjöd 35 sessioner av talare och resulterade i massor av nya nätverk. [...]

Läs mer

Digital delaktighet

Sedan .SE:s Upprop för Digital Delaktighet har uttrycket Folkbildning 2.0 snurrat på repeat i mina tankar. I Folkbildning 2.0. läser jag in ett gemensamt ansvar för alla passionerade webbnördar. Det ansvaret innebär att hitta [...]

Läs mer