Att ta tillvara på volontärernas kompetens

eldloggamellan

I morse arrangerade Volontärbyrån ett frukostseminarium om att ta tillvara på volontärers kompetens. Jag var inbjuden för att berätta om metoden ELD och ge exempel på hur den kan användas för att synliggöra och tillvarata kompetensutveckling inom volontärarbete.

För mig handlar pedagogisk praktik främst om att förtydliga lärprocessen hos den som lär. Erfarenhetsbaserat lärande blir lärande först när någon analyserar sina handlingar och ser en utveckling. Det är också den reflektionen som jag föreslog att verksamheterna först ska ta tag i. Till exempel genom att erbjuda samtal och mötesplatser där volontärer får skatta sitt lärande i termer av kompetenser för att skapa struktur i det icke-formella lärandet.

Metoden ELD innehåller olika moment av dokumentation, självskattning och feedback. Metoden avslutas med en summering i form av ett Kompetensbrev. ELD är utformat för att passa en viss projektstruktur och kräver i nuläget att en viss person agerar samtalsledare under processen. Allt ELD-material är licensierat under Creative Commons (CC BY-ND) och det finns inga kostnader förenade med att använda metoden. Eftersom en ELD-implementering kräver resurser – främst i form av tid – tipsade jag verksamheterna på frukostmötet att utifrån en behovsanalys börja med vissa delar av ELD-materialet. Ett annat sätt är att göra ett pilottest med endast ett fåtal deltagare för att testa om ELD är rätt verktyg för verksamheten.

Vill du få löpande uppdateringar om metodutveckling och användare av ELD? Skriv upp dig på nyhetsbrevet!

Det här inlägget är en del av utmaningen #blogg100 – skriv 100 inlägg på 100 dagar.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.