Massor av tips på digitala verktyg

Under 2012 samarbetade jag med ABF Stockholm i projektet Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning. Projektet finansieras av Internetfondens fokusområde Digital Delaktighet och var en del av Kampanjen Digidel 2013. Syftet med projektet var att öka den digitala [...]

Läs mer

Digital delaktighet

Sedan .SE:s Upprop för Digital Delaktighet har uttrycket Folkbildning 2.0 snurrat på repeat i mina tankar. I Folkbildning 2.0. läser jag in ett gemensamt ansvar för alla passionerade webbnördar. Det ansvaret innebär att hitta [...]

Läs mer