Massor av tips på digitala verktyg

Under 2012 samarbetade jag med ABF Stockholm i projektet Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning. Projektet finansieras av Internetfondens fokusområde Digital Delaktighet och var en del av Kampanjen Digidel 2013. Syftet med projektet var att öka den digitala [...]

Läs mer