Youth in Action – Swedish Trainerpool

Youth in Action (på svenska Ung & Aktiv i Europa) är ett Europeiskt program som bland annat syftar till att främja ungas samhällsengagemang och ömsesidig förståelse. Programmet administreras av Ungdomsstyrelsen. För att höja kvalitén inom programmet [...]

Läs mer