IOST 2010

Den 21 till den 24 september genomför Salto Information Resource Centre årets Information Officers Staff Training (IOST) inom det Europeiska programmet Ung och Aktiv i Europa (Youth in Action). Utbildningen äger rum i Polen. IOST är en möjlighet att samla alla nationella informationsenheter inom Programmet och diskutera kommunikationsstrategier. Syftet är att utbyta programspecifika erfarenheter inom informationsarbetet och erbjuda kompetensutveckling inom prioriterade områden. I år inkluderas även sociala medier som en praktisk del i programmet.

Aprendi deltar i årets IOST som moderator och utbildare. Du kommer att kunna följa oss på Twitter under utbildningen via hashtaggen #iost10.

The 2010 IOST for the Youth in Action European Programme – presented by the Salto Information Resource Centre – takes place i Poland on the 21st to the 24th of September. IOST is a unique oppurtunity to gather all national information centers of the YiA Programme and discuss communication strategies. The aim is to exchange programme specific expericences and offer training within important areas. This year social media will be included as a practic part of the programme.

Aprendi participates at the IOST 2010 as a trainer/facilitator. You might follow the training on Twitter. We will use the hashtag #iost10.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.