Youth in Action – Swedish Trainerpool

Youth in Action (på svenska Ung & Aktiv i Europa) är ett Europeiskt program som bland annat syftar till att främja ungas samhällsengagemang och ömsesidig förståelse. Programmet administreras av Ungdomsstyrelsen.

För att höja kvalitén inom programmet erbjuder Ungdomsstyrelsen ett antal utbildningsmoduler. Lars Norqvist och jag har skapat tre av dessa: DEOR (Dissemination & Exploitation of Results), Youthpass och 1+1=3 – mervärdet av internationellt samarbete. Via Ungdomsstyrelsen håller jag även utbildningar i Preludium – en intensivkurs i ungdomsutbyte.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.