Verkygslåda för mobilitet

Hösten 2012 uppdaterade jag verktygslådan för mobilitet för Studie- och Yrkesvägledare. Verktygslådan är ett informationsmaterial om själva vägledningsprocessen i samband med studier utomlands. Den beskriver studie- och yrkesvägledarens roll före, under och efter en utlandsvistelse. Verktygslådan [...]

Läs mer