Google Maps Engine

Det här är en kortfattad guide till att publicera en interaktiv karta som andra kan markera sig på. Försommaren 2013 startade Karin Nygårds och jag en ideell organisation som heter Teacherhack. Föreningens syfte är [...]

Läs mer

Dansprogrammering

På mötesplatsen The Cage 2012 (Skolforum) testade jag och Malin Ströman ett koncept som vi kallar för Dansprogrammering. Syftet är att lära ut programmeringslogik genom att programmera dans. Inspiration fick vi från doktor Technikos workshop How [...]

Läs mer