Spelifiering på Edcamp Stockholm

Måndagen den 31 oktober ägde Stockholms första Edcamp rum. Okonferensen var ett initiativ av Anna Kaya och Per Falk. Under Edcamp var vi en grupp som passade på att diskutera Spelifierat Lärande.

Syftet med sessionen var att skapa kontakter mellan pedagoger som är intresserade av spel i skolan samt få feedback på förstudien Spelifierat lärande – Hur många XP innehåller Lgr11 och Gy11? som på något sätt kommer att genomföras under våren. Förhoppningsvis med ekonomiskt stöd från Internetfonden.

Inledningsvis berättade Terese Raymond om den aktuella ansökan för en förstudie. Ansökan började med ett blogginlägg, som blev ett twittersamtal, som sedan blev projektplanering på Skype tillsammans med Frank Martin Engström. Syftet med förstudien är att skapa förutsättningar för en webbaserad plattform där elever kan överskåda sitt lärande i ett grafiskt gränssnitt som använder sig av mekanismer från spel. Besked om projektet beviljas ekonomiskt stöd meddelas under november månad.

Därefter berättade Richard Gatarski om initiativet Spelbildning som livesänder reflektioner om dataspel, bildning och skolans roll. För och med pedagoger, forskare och andra samhällsutvecklare.

Den efterföljande diskussionen kom att handla om vilka förväntningar och farhågor som finns på ett spel med syftet att medvetandegöra och dokumentera lärande i skolan.

Vi diskuterade till exempel kopplingen till betyg. Hur påverkar betygen spelet? Går det att utforma ett spel som handlar om att eleven identifierar de förmågor (verktyg) som han/hon förvärvat utan att det hänger ihop med betygen? Hur ska spelet hantera individer som under- eller övervärderar sina förmågor? Går det att fuska i ett spel som handlar om sin personliga utveckling?

Vidare resonerade vi kring att spelutvecklaren måste hitta en hook som gör spelet emotionellt nyttigt för användaren och att använda symboler istället för ord för att dokumentera lärande. Någon föreslog att eleverna själva kan skapa symboler till spelet och därigenom bli delaktiga kreatörer. Elevernas skapande av symboler blir då ett sätt att visualisera lärandemål som sedan ska erövras. Istället för lärandemål använde vi ord som verktyg och förmågor.

Samtalet kom även att handla om lärarstyrning vs. självskattning. Hur mycket ska lärarna vara med i spelet? Ska lärarna också ha en identitet i spelet?

Sessionen ställde viktiga frågor till en förstudie om att använda spelifiering för att dokumentera lärande och utveckling. Jag vill rikta ett varmt tack till alla som deltog i samtalet. Gå gärna med i Facebookgruppen Spelifiera Lärande om ni vill fortsätta diskussionen!

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.