Digital delaktighet

Under 2012 samarbetade Aprendi med ABF Stockholm, Pernilla Näsfors och Natalia Medina i ett projekt för att öka den digitala delaktigheten i Sverige. Projektet var en del av kampanjen Digidel 2013. I projektet utvecklades ämnesanpassade guider med tips [...]

Läs mer