En RunKeeper för lärande

Vore det inte bra med en app/webbplats som höll den lärande reflektionen igång mellan tillfällen av handledd feedback? En app som visar bryggan mellan användarens erfarenhet och kompetens utifrån hens val och svar. En [...]

Läs mer