Dansprogrammering

På mötesplatsen The Cage 2012 (Skolforum) testade jag och Malin Ströman ett koncept som vi kallar för Dansprogrammering. Syftet är att lära ut programmeringslogik genom att programmera dans. Inspiration fick vi från doktor Technikos workshop How [...]

Läs mer