Levla läroplanerna!

För tre veckor sedan bloggade jag ut en idé. En spelifierad webbmiljö som elever kan använda för att synliggöra sitt lärande. Jag kallade den en Runkeeper för lärande. Egentligen hade jag tänkt vara min egen lyckas smed och smida Runkeeper för lärande i skön oemotsagd ensamhet. Men i och med blogginlägget blev det bättre! Jag fick kontakt med fantastiska lärare och spelutvecklare. En vecka senare hade jag reviderat idén totalt och satt via Skype med min nyfunna vän Frank Martin Engström och skrev ansökan till Internetfonden .

Ursprungsidén handlade alltså om att bygga en plattform med tillhörande app. Som utgångspunkt fanns David A. Kolbs teorier om erfarenhetsbaserat lärande och reflektion. Men efter att ha bollat idéerna med andra så backade vi ett par steg. Först måste vi utmana begreppet ”Spelifierat lärande” och kritiskt granska hur skolan kan dra nytta av digitala spelmekanismer.

Så, ansökan till Internetfonden blev en förstudie med en synnerligen lång titel: Spelifierat lärande – Hur många XP innehåller Lgr11 och Gy11? Syftet är att skapa lärande dialoger med lärare, elever och skolledare om hur en webbaserad plattform med grafiskt gränssnitt baserat på spelmekanismer kan stärka själva lärandeprocessen. Dialogen ska mynna ut i en rapport, som helst ska gå att översätta till en kravspec, som kan ligga till grund för vidare utveckling. Rapporten ska anknyta till aktuella styrdokument – läroplaner och individuella utvecklingsplaner – och inkludera information om nuvarande konkreta ansatser inom spelifierat lärande.

Vi får besked om finansiering den 15 november. Tills dess diskuteras det i Facebook-gruppen Spelifiera Lärande. Kom dit och snacka med oss vettja!

 

3 kommentarer till Levla läroplanerna!

  1. Hur gick det? Fick spelifieringsidén några pengar?

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.